Ringeriksbanen og E16

E6 Manglerud

Bjørnafjorden TLP

Stranda fergekai åpnet

Betongtavlen til Gulli bru

Æresmedlem NFF

Intercity

E18

Kolsåsbanen

Chacao Bridge

Åpning Tverlandsbrua

Follobanen

Oslo Lufthavn i 2017

Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Terminal Gardermoen

Jerusalem bru

Værstebrua - Fredrikstad

Norges vakreste bru

Tverlandsbrua

Gulli bru

Bjørvika, etappe 2

Ny terminal Gardermoen

Klaffebru over Vesterelva

Oslo S - Ski
Brusymfoni
Tjuvholmen
Lilleakerveien 4a, 0283 Oslo Telefon : +47 22 51 30 00 Telefaks: +47 22 51 30 01 E-post: aaj@aas-jakobsen.no